TẤM THẤM HOÁ CHẤT H-FIBER

Tấm thấm hút hoá chất H-FIBER thấm hút axit, bazơ, chất ăn mòn và hóa chất nguy hiểm tràn một cách an toàn với tấm thấm hút hoá chất H-FIBER của chúng tôi.

Làm sạch các vết tràn lớn hoặc rò rỉ liên tục của các hóa chất nguy hiểm với trọng lượng thảm phổ biến nhất của chúng tôi

Thấm hút nhiều loại axit, bazơ, chất ăn mòn, hóa chất và chất lỏng không xác định - ngay cả những chất có nồng độ cao như axit sulfuric 98% và natri hydroxit 30%...

Tấm Thấm Hoá Chất H-FIBER HM45

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm: H-FIBER HM45

Kích Thước: 40 cm x 50 cm

Màu sắc: Hồng

Sản xuất: BIGNANOTECH VIETNAM

 

 

PHAO THẤM HÓA CHẤT H-FIBER

Phao/Shock thấm hóa chất H-FIBER giúp thấm hút axit, bazơ, chất ăn mòn và hóa chất nguy hiểm. Hạn chế tối đa thiệt hại khi sự cố diễn ra.

Làm sạch các vết tràn lớn hoặc rò rỉ liên tục của các hóa chất nguy hiểm. Thấm hút nhiều loại axit, bazơ, chất ăn mòn, hóa chất và chất lỏng không xác định - ngay cả những chất có nồng độ cao như axit sulfuric 98% và natri hydroxit 30%.

Phao Quây Thấm Hóa Chất H-FIBER HS127

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm: H-FIBER HS127

Kích Thước: L 120cm x D 7,6cm

Màu sắc: Hồng

Sản xuất: BIGNANOTECH VIETNAM

Phao Quây Thấm Hoá Chất H-FIBER HS151

Thông Số Kỹ Thuật

Mã sản phẩm: H-FIBER HS151

Kích thước: L150cm x D10cm

Màu sắc: Hồng

Sản xuất: Bignanotech Vietnam

Phao Quây Thấm Hút Hoá Chất H-FIBER HS210

Thông Số Kỹ Thuật:

Mã sản phẩm: H-FIBER HS210

Kích thước: L200cm x D10cm

Màu sắc: Hồng 

Sản xuất : Bignanotech Vietnam

GỐI THẤM HÓA CHẤT H-FIBER

Gối thấm hóa chất N-FIBER giúp thấm hút axit, bazơ, chất ăn mòn và hóa chất nguy hiểm. Hạn chế tối đa thiệt hại khi sự cố diễn ra.

Làm sạch các vết tràn lớn hoặc rò rỉ liên tục của các hóa chất nguy hiểm. Thấm hút nhiều loại axit, bazơ, chất ăn mòn, hóa chất và chất lỏng không xác định - ngay cả những chất có nồng độ cao như axit sulfuric 98% và natri hydroxit 30%.

GỐI THẤM HÓA CHẤT H-FIBER GW20

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm: H-FIBER HW20

Kích Thước: 20 cm x 20 cm

Màu sắc: Hồng

Sản xuất: BIGNANOTECH VIETNAM

GỐI THẤM HÓA CHẤT H-FIBER GW23

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm: H-FIBER HW23

Kích Thước: 20 cm x 30 cm

Màu sắc: Hồng

Sản xuất: BIGNANOTECH VIETNAM

GỐI THẤM HÓA CHẤT H-FIBER GW45

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm: H-FIBER HW40

Kích Thước: 40 cm x 50 cm

Màu sắc: Hồng

Sản xuất: BIGNANOTECH VIETNAM

+84879808080