TẤM THẤM DẦU

Tấm thấm hóa dầu N-FIBER P là sản phẩm hiệu quả nhất trong việc thấm hút dầu tràn đổ, chất lượng cao với công nghệ sản xuất Nano, tiết kiệm cho việc thấm hút trên mọi bề mặt. Sử dụng tại phòng thí nghiệm, xí nghiệp sản xuất liên quan đến dầu..., dễ dàng vận chuyển và sử dụng.

Tải Catalogue
Tải Catalogue

Tấm thấm dầu N-FIBER P30

Tấm thấm dầu N-FIBER P30 là sản phẩm bảo vệ môi trường của Việt Nam chất lượng cao. Tấm có khả năng thấm hút dầu mà không thấm nước, sản phẩm không bị sờn rách ngay cả khỉ đã thấm dẫm dầu.

Tấm thấm dầu N-FIBER P30 được sản xuất từ 100% vật liệu Polypropylene với kích thước sợi 1-1000nm giúp tăng cường khả năng thấm hút, giữ chặt không nhả lại.


THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm: N-FIBER P30

Kích Thước: 30 cm x 30 cm

Đặc tính: Chỉ thấm dầu, không thấm nước

Đóng gói: 100 tấm/thùng

Vật liệu: Polypropylene

Khả năng thấm hút: 0.85L/tấm

Xuất xứ: Việt Nam

Tấm thấm dầu N-FIBER P40

Tấm thấm dầu N-FIBER P40 là sản phẩm bảo vệ môi trường của Việt Nam chất lượng cao. Tấm có khả năng thấm hút dầu mà không thấm nước, sản phẩm không bị sờn rách ngay cả khỉ đã thấm dẫm dầu.

Tấm thấm dầu N-FIBER P40 được sản xuất từ 100% vật liệu Polypropylene với kích thước sợi 1-1000nm giúp tăng cường khả năng thấm hút, giữ chặt không nhả lại.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm: N-FIBER P40

Kích Thước: 40 cm x 40 cm

Đặc tính: Chỉ thấm dầu, không thấm nước

Đóng gói: 100 tấm/thùng

Vật liệu: Polupropylene

Khả năng thấm hút: 1.50L/tấm

Xuất xứ: Việt Nam 

Tấm thấm dầu N-FIBER P45

Tấm thấm dầu N-FIBER P45 là sản phẩm bảo vệ môi trường của Việt Nam chất lượng cao. Tấm có khả năng thấm hút dầu mà không thấm nước, sản phẩm không bị sờn rách ngay cả khỉ đã thấm dẫm dầu.

Tấm thấm dầu N-FIBER P45 được sản xuất từ 100% vật liệu Polypropylene với kích thước sợi 1-1000nm giúp tăng cường khả năng thấm hút, giữ chặt không nhả lại.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm: N-FIBER P45

Kích Thước: 40 cm x 50 cm

Đặc tính: Chỉ thấm dầu, không thấm nước

Đóng gói: 100 tấm/thùng

Vật liệu: Polupropylene

Khả năng thấm hút: 1.80L/tấm

Xuất xứ: Việt Nam

 

Tấm thấm dầu N-FIBER P50

Tấm thấm dầu N-FIBER P50 là sản phẩm bảo vệ môi trường của Việt Nam chất lượng cao. Tấm có khả năng thấm hút dầu mà không thấm nước, sản phẩm không bị sờn rách ngay cả khỉ đã thấm dẫm dầu.

Tấm thấm dầu N-FIBER P50 được sản xuất từ 100% vật liệu Polypropylene với kích thước sợi 1-1000nm giúp tăng cường khả năng thấm hút, giữ chặt không nhả lại.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã SP: N-FIBER P50

Kích thước: 50cm x 50cm

Đặc tính: Chỉ thấm dầu, không thấm nước

Đóng gói: 100 tấm/thùng

Vật liệu: Polupropylene

Khả năng thấm hút: 2.20L/tấm

Xuất xứ: Việt Nam

XƠ BÔNG THẤM DẦU

Xơ bông thấm dầu N-FIBER PULP là chất liệu thấm được sản xuất từ vật liệu chính là polypropylene, có khả năng hấp thụ các hỗn hợp dầu tràn đổ ở mọi dạng nguyên, nhũ hoá từng phần hay bị phân tán trên mặt nước. Xơ bông thấm dầu có khả năng hút tối đa gấp 30 lần trọng lượng bản thân, là sản phẩm chuyên dùng để hút dầu tràn trong cống rãnh hoặc các vị trí khó tiếp cận.

Tải Catalogue
Tải Catalogue

Xơ bông thấm dầu N-FIBER PULP5

Thông Số Sản Phẩm

Mã hàng: N-FIBER PULP5

Quy cách: sợi Nano polypropylene

Khả năng thấm hút: 14L/kg

Đóng gói: 05 kg/kiện

Vật liệu: 100% Polypropylene

Xuất xứ: Việt Nam

Xơ bông thấm dầu N-FIBER PULP2

Thông Số Sản Phẩm

Mã hàng: N-FIBER PULP2

Quy cách: sợi Nano polypropylene 

Khả năng thấm hút: 12.5L/kg

Đóng gói: 02 kg/kiện

Vật liệu: 100% Polypropylene

Xuất xứ: Việt Nam

Tấm xơ bông thấm hút dầu S-PULP50

Tấm xơ bông thấm dầu với khả băng thấm hút gấp 50 lần trọng lượng bản thân

Khả năng thấm hút: 1,1L/20g

Kích thước: 30cm x 30cm

Xuất xứ: Việt Nam

 

GỐI THẤM DẦU

Gối thấm dầu N-FIBER W là sản phẩm thấm hút dầu chuyên dụng, được đặt dưới các vị trí có hóa chất rò rỉ để thấm hút, hoặc thả trong bể chứa nước thải, nước đáy tàu để thu gom dầu nổi. Ruột gối được sản xuất chất lượng cao với công nghệ Nano hiện đại từ vật liệu thân thiện với môi trường Polypropylene với đường kính sợi <100nm giúp tăng cường khả năng thấm hút gấp 30 lần trọng lượng bản thân. Sản phẩm có thể dùng trong ứng phó sự cố tràn dầu trên cạn và dưới nước.

Tải Catalogue
Tải Catalogue

Gối Thấm Dầu N-FIBER W30

Gối thấm dầu N-FIBER W30 là sản phẩm thấm hút dầu chuyên dụng, được đặt dưới các vị trí có dầu rò rỉ để thấm hút, hoặc thả trong bể chứa nước thải, nước dáy tàu để thu gom dầu nổi.

Ruột gối được sản xuất từ vật liệu Polypropylene với đường kính sợi <100nm giúp tăng cường khả năng thấm hút gấp 30 lần trọng lượng bản thân. Sản phẩm có thể dùng trong ứng phó sự cố tràn dầu trên cạn và dưới nước

Thông Số Kỹ Thuật

Mã hàng: N-FIBER W30

Kích thước: 30cm x 30cm

Khả năng thấm hút: 4.1L/chiếc

Đóng gói: 32 chiếc/thùng

Vật liệu: Polypropylene

Xuất xứ: Việt Nam

Gối Thấm Dầu N-FIBER W45

Gối thấm đầu N-FIBER W45 là sản phẩm thấm hút dầu chuyên dụng, được đặt dưới các vị trí có dầu rò rỉ để thấm hút, hoặc thả trong bể chứa nước thải, nước dáy tàu để thu gom dầu nổi.

Ruột gối được sản xuất từ vật liệu Polypropylene với đường kính sợi <100nm giúp tăng cường khả năng thấm hút gấp 30 lần trọng lượng bản thân. Sản phẩm có thể dùng trong ứng phó sự cố tràn dầu trên cạn và dưới nước

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã hàng: N-FIBER W45

Quy cách: 40cm x 50cm 

Khả năng thấm hút: 8.50L/chiếc

Đóng gói: 16 chiếc/thùng

Vật liệu: Polypropylene

Xuất xứ: Việt Nam

Gối Thấm Dầu N-FIBER W20

Gối thấm dầu N-FIBER W20 là sản phẩm thấm hút dầu chuyên dụng, được đặt dưới các vị trí có dầu rò rỉ để thấm hút, hoặc thả trong bể chứa nước thải, nước dáy tàu để thu gom dầu nổi.

Ruột gối được sản xuất từ vật liệu Polypropylene với đường kính sợi <100nm giúp tăng cường khả năng thấm hút gấp 30 lần trọng lượng bản thân. Sản phẩm có thể dùng trong ứng phó sự cố tràn dầu trên cạn và dưới nước

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã hàng: N-FIBER W20

Quy cách: 20cm x 20cm 

Khả năng thấm hút: 2.1L/chiếc

Đóng gói: 32 chiếc/thùng

Vật liệu: Polypropylene

Xuất xứ: Việt Nam

Gối Thấm Dầu N-FIBER W23

Gối thấm dầu N-FIBER W23 là sản phẩm thấm hút dầu chuyên dụng, được đặt dưới các vị trí có dầu rò rỉ để thấm hút, hoặc thả trong bể chứa nước thải, nước dáy tàu để thu gom dầu nổi.

Ruột gối được sản xuất từ vật liệu Polypropylene với đường kính sợi <100nm giúp tăng cường khả năng thấm hút gấp 30 lần trọng lượng bản thân. Sản phẩm có thể dùng trong ứng phó sự cố tràn dầu trên cạn và dưới nước

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã hàng: N-FIBER W23

Quy cách: 20cm x 30cm 

Khả năng thấm hút: 3.0L/chiếc

Đóng gói: 32 chiếc/thùng

Vật liệu: Polypropylene

Xuất xứ: Việt Nam

Gối Thấm Dầu N-FIBER W40

Gối thấm dầu N-FIBER W40 là sản phẩm thấm hút dầu chuyên dụng, được đặt dưới các vị trí có dầu rò rỉ để thấm hút, hoặc thả trong bể chứa nước thải, nước dáy tàu để thu gom dầu nổi.

Ruột gối được sản xuất từ vật liệu Polypropylene với đường kính sợi <100nm giúp tăng cường khả năng thấm hút gấp 30 lần trọng lượng bản thân. Sản phẩm có thể dùng trong ứng phó sự cố tràn dầu trên cạn và dưới nước

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã hàng: N-FIBER W40

Quy cách: 40cm x 40cm 

Khả năng thấm hút: 6.90L/chiếc

Đóng gói: 16 chiếc/thùng

Vật liệu: Polypropylene

Xuất xứ: Việt Nam

CUỘN THẤM DẦU

Cuộn thấm dầu N-FIBER R là sản phẩm thích hợp cho việc thấm hút lượng dầu tràn mức vừa và lớn tại nơi sản xuất, vận chuyển và sử dụng dầu. Với kích thước chiều dài lên đến 50m, cuộn thấm dầu được sử dụng để trải thành lối đi trong các phân xưởng sản xuất, nhà máy, tạo thành hành lang cho khu vực ứng phó sự cố.

Tải Catalogue
Tải Catalogue

Cuộn thấm dầu N-FIBER R504

Thông Số Kỹ Thuật

Mã hàng: N-FIBER R504

Quy cách: 40cm x 50m

Khả năng thấm hút: 180L/cuộn

Đóng gói: 01 cuộn/kiện

Vật liệu: Polypropylene

Xuất xứ: Việt Nam

Cuộn thấm dầu N-FIBER R508

Thông Số Kỹ Thuật

Mã hàng: N-FIBER R504

Quy cách: 40cm x 50m

Khả năng thấm hút: 180L/cuộn

Đóng gói: 01 cuộn/kiện

Vật liệu: Polypropylene

Xuất xứ: Việt Nam

PHAO QUÂY THẤM DẦU DẸT

Phao quây thấm dầu dạng dẹt N-FIBER FLAT là sản phẩm thấm dầu được thiết kế nhỏ gọn, đáp ứng được nhu cầu xử lý sự cố tràn vãi vừa và nhỏ ngay trên nền, sàn, bề mặt và dưới nước…

Tải Catalogue
Tải Catalogue

Phao quây thấm dầu dạng dẹt N-FIBER BF6

Phao quây thấm dầu dạng dẹt N-FIBER BF6 là sản phẩm thấm dầu được thiết kế nhỏ gọn với bề rộng 18cm và chiều dài 600cm, đáp ứng được nhu cầu xử lý sự cố tràn vãi vừa và nhỏ ngay trên nền, sàn, bề mặt và dưới nước…

 

Thông Số Kỹ Thuật

Mã hàng: N-FIBER BF6

Quy cách: Đường kính 18cm x Chiều dài 600cm

Khả năng thấm hút: 100L/chiếc

Đóng gói: 4 chiếc/thùng

Vật liệu: Polypropylene

Xuất xứ: Việt Nam

Phao quây thấm dầu dạng dẹt N-FIBER BF8

Phao quây thấm dầu dạng dẹt N-FIBER BF8 là sản phẩm thấm dầu được thiết kế nhỏ gọn với bề rộng 18cm và chiều dài 800cm, đáp ứng được nhu cầu xử lý sự cố tràn vãi vừa và nhỏ ngay trên nền, sàn, bề mặt và dưới nước…

 

Thông Số Kỹ Thuật

Mã hàng: N-FIBER BF8

Quy cách: Đường kính 18cm x Chiều dài 800cm

Khả năng thấm hút: 120L/chiếc

Đóng gói: 4 chiếc/thùng

Vật liệu: Polypropylene

Xuất xứ: Việt Nam

VẢI LỌC DẦU N-FIBER

Sản Phẩm Vải Lọc Dầu N FIBER F75

Vải lọc dầu N-FIBER được sản xuất từ 100% vật liệu tái chế, có khả năng tách dầu ra khỏi nước đang lẫn dầu, dù là dầu loang bề mặt hay đã như tương hoá lẫn trong nước.

Thông số kỹ thuật

Kích thước: L75m x W1.5m x T5mm

Trọng lượng riêng: 0.5kg/m2

Khả năng lọc và giữ dầu: gấp 20 lần trọng lượng bản thân ( tuỳ thuộc loại dầu)

Chịu được dòng chảy với lưu tốc tối đa lên đến 250m3/giờ

Xuất xứ: Việt Nam

Tải Catalogue
Tải Catalogue

VẢI LỌC DẦU N-FIBER F75

Sản Phẩm Vải Lọc Dầu N FIBER F75

Vải lọc dầu N-FIBER được sản xuất từ 100% vật liệu tái chế, có khả năng tách dầu ra khỏi nước đang lẫn dầu, dù là dầu loang bề mặt hay đã như tương hoá lẫn trong nước.

Thông số kỹ thuật

Kích thước: L75m x W1.5m x T5mm

Trọng lượng riêng: 0.5kg/m2

Khả năng lọc và giữ dầu: gấp 20 lần trọng lượng bản thân ( tuỳ thuộc loại dầu)

Chịu được dòng chảy với lưu tốc tối đa lên đến 250m3/giờ

Xuất xứ: Việt Nam

+84879808080