BỘ ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU

Bộ ứng phó khẩn cấp sự cố dầu vãi Spill Kit được thiết kế để đáp ứng nhu cầu xử lý sự cố tràn vãi vừa và nhỏ một cách cơ động và hiệu quả tại các nhà xưởng, cho các phương tiện vận tải và tất cả các khu vực có nguy cơ xảy ra sự cố tràn vãi dầu dùng trong công nghiệp, thương mại…

Bộ ứng cứu khẩn cấp sự cố tràn dầu 30 lít

Bộ ứng phó khẩn cấp sự cố tràn vãi dầu 30L được sử dụng phổ biến trong phòng thí nghiệm.

Bao gồm các vật tư thiết yếu cho công tác xử lý nhanh sự cố tràn vãi dầu tại chỗ như: 

01 Túi xách màu vàng
0.5 kg chất thấm dầu trên bề mặt Kleen Sweep
10 Tấm thấm dầu NanoPAD33
02 Gối NanoPIL23
02 Phao quây thấm dầu NanoBOOM115
01 Bộ gàu xúc và bàn chải
01 Đôi găng tay PVC
01 Kính bảo hộ
03 Bao đựng chất thải
01 Hướng dẫn sử dụng
 
Bộ ứng cứu khẩn cấp sự cố tràn dầu 60 lít

Bộ ứng phó khẩn cấp sự cố dầu tràn vãi 60L được thiết kế rất tiện lợi cho các xe bồn.

Bao gồm các vật tư thiết yếu cho công tác xử lý nhanh sự cố tràn vãi dầu tại chỗ như: 

01 Túi xách màu vàng

01 Bao 10kg Chất thấm dầu trên bề mặt Kleen Sweep

30 Tấm thấm dầu NanoPAD33

03 Phao quây thấm dầu NanoBOOM115

05 Gối thấm dầu NanoPIL23

01 Bộ gàu xúc và bàn chải

01 Đôi găng tay PVC

01 Kính bảo hộ

05 Bao đựng chất thải

01 Hướng dẫn sử dụng

Bộ ứng cứu khẩn cấp sự cố dầu tràn vãi 120 lít

Bộ ứng phó khẩn cấp sự cố dầu tràn vãi 120L được thiết kế dành cho nhà xưởng nhỏ.

Bao gồm tất cả các vật tư thiết yếu cho công tác xử lý nhanh sự cố tràn vãi dầu tại chỗ như:  

01 Thùng chứa có bánh xe 120L

01 Bao 10kg chất thấm dầu trên bề mặt Kleen Sweep

30 Tấm thấm dầu NanoPAD33 

02 Phao quây thấm dầu NanoBOOM115 

01 Phao quây thấm dầu NanoBOOM160

01 Gối thấm dầu NanoPIL45 và 01 NanoPIL23

01 Bộ gàu xúc và bàn chải

01 Đôi găng tay PVC

01 Kính bảo hộ

05 Bao đựng chất thải

01 Hướng dẫn sử dụng

Bộ ứng cứu khẩn cấp sự cố tràn dầu 240 lít

Bộ ứng phó khẩn cấp sự cố tràn dầu có các kích thước 240L được thiết kế dành cho nhà xưởng lớn.

Bao gồm tất cả các vật tư thiết yếu cho công tác xử lý nhanh sự cố tràn dầu tại chỗ như:

01 Thùng chứa có bánh xe 240L

01 Bao 10 kg chất thấm dầu/hoá chất trên bề mặt Kleen Sweep

50 Tấm thấm dầu NanoPAD33

02 Phao quây thấm dầu NanoBOOM115

02 Phao quây thấm dầu NanoBOOM160

02 Gối thấm dầu NanoPIL45 và 02 gối NanoPIL23

01 Bộ gàu xúc và bàn chải

01 Đôi găng tay PVC

01 Kính bảo hộ

10 Bao đựng chất thải

01 Hướng dẫn sử dụng

BỘ ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN HÓA CHẤT

Bộ ứng phó khẩn cấp sự cố hóa chất tràn vãi Spill Kit được thiết kế để đáp ứng nhu cầu xử lý sự cố tràn vãi vừa và nhỏ một cách cơ động và hiệu quả tại các nhà xưởng, cho các phương tiện vận tải và tất cả các khu vực có nguy cơ xảy ra sự cố tràn vãi hóa chất dùng trong công nghiệp, thương mại…

+84879808080